سهام و امتیاز تجاری

مرتب سازی بر اساس:  

پیش فروش منطقه 22 سهام شهید خلیلی هر سهم 1 متر تجاری 3 متر مسکونی ، مشاورین مسکن ذوالجلال

سهام و امتیاز, سهام و امتیاز تجاری
6 تومان هر سهم - برج

گروه مشاورین مسکن ذوالجلال @zoljalal پیش فروش منطقه 22 سهام شهید خلیلی هر سهم 1 متر تجاری 3 متر مسکونی واریزی هر سهم 5.500 میلیون…

اطلاعات بیشتر
3 متر

2 عدد سهام تجاری و اداری پروژه لکسون هر سهم 10 متر تجاری 30 متر اداری ، گروه دفاتر مسکن ذوالجلال

سهام و امتیاز, سهام و امتیاز اداری, سهام و امتیاز تجاری
بدون قیمت 

فرصتی فوقالعاده گروه مساورین مسکن ذوالجلال @zoljalal سرمایه گذاری در منطقه 22 2 عدد سهام تجاری و اداری پروژه ی تجاری اداری لکسون هر سهم:…

اطلاعات بیشتر